Miljöpåverkan

Klimatet berör oss alla. Svensk Bilvård bekämpar rost som helt i onödan tar knappa resurser i anspråk. Vi minimerar användningen av lösningsmedel, och vi jobbar med miljöanpassade och av bilfabrikanterna godkända rostskyddsmetoder. Vi hanterar gammal olja och filter efter strikta regler. Svensk Bilvård hjälper dig att optimera bilens bränsleförbrukning genom de rätta serviceåtgärderna och hur rätt däckfilosofi minimerar avgasutsläpp och onödigt slitage på våra vägar. Svensk Bilvård strävar efter att vid val av likvärdiga produkter för vår kundservice och teknisk support alltid välja det alternativ som påverkar miljön minst.

Svensk Bilvårds affärsidé har haft som grundfilosofi att förlänga bilens liv. Den inställningen är ännu hetare idag än då den skrevs. Det är svårt att kvantifiera hur stora naturresurser som våra insatser sparar. Vad vi däremot vet är att vårt tänk, att spara knappa resurser, är rätt och ofrånkomligt och att miljömedvetandet måste stärkas hos alla, hos oss internt såväl som hos våra kunder.

SVENSK BILVÅRD laddar därför för framtiden och arbetar ständigt med klimat- och miljöpåverkande faktorer, allt för att möta många klimat- och miljömedvetna kunders krav.